باربری یخچالدار مازند سرما (با مدیریت حمید کیا)

حمل تمامی کالا های یخچالی ،صدور بارنامه و بیمه نامه دواتی .حمل بار داخلی و صادراتی .شعب : تهران (مرکزی) ، ساری ، آستارا.
باربری یخچالدار ,
مشاهده آگهی: باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت حمید کیا)